Baby-cycluscomputers - Zwangerschap

Baby-cycluscomputers

0

Baby-cycluscomputers

Cycluscomputers zijn kleine, van microprocessors voorziene monitors die uw individuele cyclusgegevens kunnen vastleggen, analyseren en interpreteren. Cycluscomputers helpen u om uw vruchtbare dagen en de eisprong trefzeker te bepalen en zelfs te voorspellen, waardoor uw kinderwens-planning meer zekerheid krijgt.

Sommige vruchtbaarheidsmeters (cyclusmonitors) kunnen zelfs aangeven, wanneer u onder bepaalde algemene omstandigheden eerder een jongen of een meisje zult verwekken.

De aanschaf van een cyclusmonitor is een investering voor de toekomst, want na een succesvolle gezinsuitbreiding kunnen sommige cyclusmonitors voor tegenovergestelde doeleinden worden gebruikt, namelijk als een natuurlijke anticonceptiemethode.

Vruchtbare dagen berekenen met een cycluscomputer

1. Cycluscomputers die werken volgens de temperatuurmethode

2. Cycluscomputers die het niveau van het LH-hormoon testen

3. Combinatiecomputers; Temperatuurmethode + 1 extra observatie criterium, ook wel de symptomatische methode genoemd).

Cyclotest Baby

Bestel de Cyclotest Baby Minicomputer voor vaststelling van de vruchtbare dagen, gebruiksaanwijzing, meetsensor en met 2 jaar garantie

1. Cyclusmonitors – temperatuurmethode

Cyclusmonitors die werken volgens de temperatuurmethode meten de specifieke veranderingen van de basale lichaamstemperatuur gedurende een cyclus en kunnen op grond van de interpretatie van de gemeten gegevens de eisprong voorspellen resp. bepalen zodat u weet wanneer uw vruchtbare dagen plaatsvinden en u gemeenschap kunt hebben om de kans op zwangerschap te verhogen.

Aan de hand van de schommelingen in uw lichaamstemperatuur tijdens het verloop van uw cyclus kunt u een cycluskromme optekenen. Deze kromme geeft de invloed weer die de geslachtshormonen oestrogeen en progesteron hebben op uw lichaamstemperatuur. Oestrogenen houden het temperatuurniveau in de eerste helft van de cyclus laag, terwijl de invloed van progesteron na de eisprong zorgt voor een toename van de lichaamstemperatuur in de tweede helft van de cyclus.

De ovulatie vindt gebruikelijk een of twee dagen plaats voordat u de eerste verhoogde temperatuur tijdens uw cyclus meet of op de feitelijke dag van de eerste hogere meetwaarde.

Om uw vruchtbaarheid handmatig te volgen moet u uw wisselende lichaamstemperatuur registreren door elke morgen met behulp van een thermometer uw temperatuur op te nemen en door de meetwaarde in een cyclusblad te registreren. Deze methode vraagt vaak veel tijd en vergt een goede training om correct te kunnen meten. Als alternatief kunt u gebruik maken van de een cyclusmonitor die u al het meet- en registreerwerk uit handen neemt.

Gebruik: U meet ’s ochtends na het wakker worden, echter nog vóór het opstaan met een in het apparaat geïntegreerde basale thermometer uw lichaamstemperatuur en de cycluscomputer geeft na een aantal seconden aan of u op het moment vruchtbaar bent of niet.

Onze aanbeveling: de Cyclotest Baby of de Babycomp

2. Cycluscomputer – LH-hormoon niveau

Cyclusmonitors op basis van LH-metingen meten de hormonen die uw maandcyclus regelen. Het bestaat uit een monitor en u heeft LH-teststaafjes nodig die u iedere maand aanschaft voor eenmalig gebruik. De teststaafjes nemen hormonen op uit de ochtend urine en zetten die om in een vorm die door de monitor kan worden gelezen.

De monitor slaat deze gegevens op en gebruikt ze weer om het individuele patroon van uw cyclus te leren kennen. De meeste cyclusmonitors die alleen uitgaan van het LH-hormoon bieden een betrouwbaarheid van 94%. Deze methode is minder specifiek omdat het maar rekening houdt met 1 observatiecriterium.

Extra toelichting LH-hormoon

Het LH-hormoon wordt het algemeen gezien als de initiator voor het snel pieken van de LH-activiteit (de „LH-piek“) halverwege de cyclus.

Ongeveer 24 tot 48 na de toename van de LH-spiegel barst de wand van het vergrote eiblaasje tijdens de eisprong en komt het rijpe eitje vrij. Na de eisprong daalt de LH-spiegel binnen twee dagen weer naar een basisniveau, waarbij het LH de aanmaak van progesteron stimuleert en daarmee de luteale fase inleidt.

De luteale fase duurt ongeveer veertien dagen. Volgt er geen zwangerschap? Dan rijpt er in de volgende menstruatiecyclus een nieuw eiblaasje. Gezien de karakteristieke schommelingen in de LH-spiegel tijdens de menstruatiecyclus is het snel en nauwkeurig bepalen van de LH-spiegel een belangrijk hulpmiddel bij het diagnosticeren en behandeling van onvruchtbaarheid bij de vrouw.

Detectie van de verhoogde LH-spiegel kan helpen bij het voorspellen van het moment van de eisprong. Een piek in de LH-spiegel gaat ongeveer 30 uur vooraf aan de eisprong. De analyse van de LH-spiegel wordt met succes toegepast om het moment te bepalen waarop oocyten te winnen zijn voor „in vitro“-bevruchting.

Op soortgelijke manier kan de analyse behulpzaam zijn bij het bepalen van het geschikte moment voor een kunstmatige bevruchting.

3. Combinatiemethode cycluscomputer

De combinatiecomputers analyseren naast het meten van de basale temperatuur (temperatuur voor het opstaan) nog een ander observatiecriterium. Deze gecombineerde evaluatie van temperatuur en symptomatische informatie staat bekend als de thermisch/symptomatische methode en deze wordt als zeer betrouwbaar en nauwkeurig beschouwd.

De monitor meet in de basis de basale lichaamstemperatuur van de vrouw (direct na het ontwaken). Dit wordt ook wel de temperatuurmethode genoemd. Aan de hand van de schommelingen in uw lichaamstemperatuur tijdens het verloop van uw cyclus wordt een cycluskromme zichtbaar.

Deze kromme geeft de invloed weer die de geslachtshormonen oestrogeen en progesteron hebben op uw lichaamstemperatuur. Oestrogenen houden het temperatuurniveau in de eerste helft van de cyclus laag, terwijl de invloed van progesteron na de eisprong zorgt voor een toename van de lichaamstemperatuur in de tweede helft van de cyclus.

Middels de temperatuurmetingen kan de monitor al exact aangeven wanneer uw vruchtbare dagen plaats zullen vinden.

Combinatie-cycluscomputers

Welke extra observatiecriterium kan er worden toegevoegd aan het meten van de basale lichaamstemperatuur door de combinatie-cycluscomputers?

U kunt tevens de volgende criteria bijhouden op een combinatie-cycluscomputer 1) de hoedanigheid van het slijm in de baarmoederhals of 2) een verhoogde LH-spiegel. Beide criteria wijzen op de beschikbaarheid van een vruchtbare eicel.

Door het nog extra invoeren van een van deze criteria kan het meetinstrument een nog betere voorspelling geven van uw vruchtbare dagen. Deze methode wordt dan ook als zeer betrouwbaar beschouwd.

De cyclotest baby is de enige cycluscomputer in Europa verkrijgbaar waar naast de temperatuurmethode ook nog een extra vruchtbaarheidsgegeven ingegeven kan worden. Het is de enige cycluscomputer waarmee u kunt werken volgens de sympto-thermale (thermisch-symptomatische methode).

Toelichting van de extra observatiecriteria:

1. De gesteldheid van het cervixslijm (baarmoederhalsslijm) beoordelen- Zelfs het slijm in de hals van de baarmoeder kan vrouwen iets vertellen over de status van hun vruchtbaarheid. Zodra baarmoederslijm tevoorschijn komt, start de vruchtbare fase van de cyclus, en het baarmoederslijm zal een piek vertonen qua transparantie en elasticiteit. De eisprong is ophanden.

Veel vrouwen zijn zich amper bewust van hun baarmoederslijm of hebben de afscheiding geïnterpreteerd als een verschijnsel, dat bij een infectie hoort. Veel vrouwen merken af en toe afscheiding op bij de mond van de vagina, maar weten niet dat het feitelijk om baarmoederslijm gaat.

Het is van belang te weten dat een zwangerschap amper mogelijk is zonder baarmoederslijm. Dat slijm beschermt de zaadcellen tijdens de vruchtbare fase het sperma en brengt die zaadcellen naar de eicel brengt. Het is daarom zinvol uit te kijken naar het verschijnen van dit slijm, zodat u zich periodiek bewust bent van wat zich tijdens uw cyclus in de vagina afspeelt.

Er is een zekere mate van ervaring vereist om het baarmoederslijm te kunnen beoordelen. Centra voor natuurlijke gezinsplanning kunnen u daarbij helpen. Desgewenst sturen wij u graag een overzicht van geselecteerde centra toe.

2. Het meten van een verhoogde LH-spiegel door een urinemonster te nemen – Een verhoogde concentratie van het eispronghormoon ‘LH’ in uw urine wijst erop dat binnenkort een eisprong zal plaatsvinden. U kunt dit verifiëren met behulp van een ovulatietest. Is de uitslag van de test positief? Voer dan op de desbetreffende dag het resultaat van de test in op uw cyclusmonitor bij de informatie over uw lopende cyclus.

Welke baby cycluscomputer is de beste?

Het is eenvoudig te bepalen welke methode de beste is, zeker als u elke methode beoordeelt op basis van betrouwbaarheid. De symptomatische methode gaat uit van twee indicatoren voor de vruchtbaarheid, en wel tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar.

Die aanpak is dus duidelijk superieur ten opzichte van methoden, die slechts een enkele indicator gebruiken. Hoewel de procedure ingewikkeld lijkt, maakt de cyclotest baby cyclusmonitor het volgen van een cyclus uiterst eenvoudig voor u. Daarbij komt dat dit de enige cyclusmonitor in Europa die werkt volgens de symptomatische methode (meerdere indicatoren) en deze wordt daardoor ook als meest betrouwbaar beschouwd.

Gebruik van de cyclusmonitor: U meet ’s ochtends direct na het ontwaken, echter nog vóór het opstaan met een in het apparaat geïntegreerde temperatuurvoeler uw lichaamstemperatuur en voert een extra observatiecriterium in zoals bijv. de consistentie van het cervixslijm of de met behulp van teststaafjes in de urine bepaalde hormoonconcentratie (dit hoeft maar 1 x per cyclus).

Op grond van het feit dat hier twee observatiecriteria voor de analyse worden gebruikt en geanalyseerd, kan de informatie van deze apparaten als nog betrouwbaarder worden beschouwd!

Delen.

Over de schrijver

Reageren niet mogelijk.